Privacy Verklaring

Kringloop Hoevelaken hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerkt van medewerkers, relaties, klanten en bezoekers van onze website en social media.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Kringloop Hoevelaken zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

  • Duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
  • Uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze werkzaam heden, doelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Kringloop Hoevelaken, Hogebrinkerweg 23, 3871KM Hoevelaken.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Kringloop Hoevelaken uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan overheden, bedrijven, particulieren en overige relaties verzamelt en verwerkt Kringloop Hoevelaken hiertoe contactgegevens, w.o.uw naam, volledig adres, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres. Wanneer u of uw bedrijf een contract of overeenkomst afsluit om u te kunnen informeren over aangelegenheden aangaande dit contract of overeenkomst.

  • Wanneer producten en/of diensten van Kringloop Hoevelaken afneemt. Dit kan via onze website, onze planning of in onze winkel;
  • Wanneer u contact heeft met Kringloop Hoevelaken;
  • Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook: indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van onze website, een contactformulier inzendt of ons via social media benadert;
  • Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  • Om overheden, bedrijven en particulieren van onze producten, diensten en acties op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e -mail nodig is voor de volledige beantwoording, afhandeling en eventuele verantwoording daarvan. Uw e-mailadres kan verder worden gebruikt voor het toesturen van informatie over producten , diens ten en acties door Kringloop Hoevelaken indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door een e-mail te sturen naar Kringloop Hoevelaken, info@KringloopHoevelaken.nl.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet zonder uw toestemming.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeengekomen product-of dienstverlening, met u, uw bedrijf of de overheid. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkers overeenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.

Beveiliging

Om te voorkom en dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt Kringloop Hoevelaken gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.
Kringloop Hoevelaken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Kringloop Hoevelaken een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Kringloop Hoevelaken uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar m aken via een berichtgeving op onze website.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze richten aan: Kringloop Hoevelaken, e-mail: info@kringloophoevelaken.nl.